Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bảo vệ cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các SP từ cây thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”

 01/07/2021  213

Ngày 1/7/2021, Hội đồng khoa học đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 2019 “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng” do TS. Vũ Quỳnh Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đã làm việc theo quy định hiện hành về việc bảo vệ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm: tác giả trình bày về kết quả của đề tài nghiên cứu; các thành viên hội đồng đánh giá, nhận xét phản biện về: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, sản phẩm của đề tài…đã đáp ứng được các yêu cầu như trong thuyết minh cũng như yêu cầu của tỉnh Cao Bằng đã đặt ra cho đề tài.

Các thành viên hội đồng đều đánh giá cao về kết quả đạt được đề tài nghiên cứu. 100% thành viên của Hội đồng đều nhất trí đồng ý để nhóm nghiên cứu bảo vệ đề tài tại tỉnh Cao Bằng.

Một số hình ảnh về quá trình bảo vệ

TS. Vũ Quỳnh Nam thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

PGS.TS. Bùi Đình Hòa nhận xét, góp ý cho nhóm nghiên cứu.

PGS.TS. Trần Quang Huy -Hiệu trưởng nhà trường - phát biểu kết luận Hội đồng.

 Ảnh về sản phẩm chè thạch đen.

 Ảnh về sản phẩm chè thạch đen.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN