Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bảo vệ thuyết minh dự án tư vấn xây dựng chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

 13/03/2021  231

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên do tiến sĩ Vũ Quỳnh Nam và các cộng sự đã thay mặt lãnh đạo Viện trình bày thuyết minh đề cương nhiệm vụ “Xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái giai đoạn 2021 – 2025.

Buổi bảo vệ thuyết minh đề cương

Tham dự buổi bảo vệ thuyết minh đề cương do đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND thành phố Móng Cái và các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc UBND thành phố và lãnh đạo các xã, phường, thị trấn.

Thông qua buổi bảo vệ, các thành viên tham dự đã góp ý và nghe giải trình của đơn vị tư vấn về đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái giai đoạn 2021 – 2025.

TS. Vũ Quỳnh Nam


BÀI VIẾT LIÊN QUAN