Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  45738

Cơ cấu tổ chức của Viện NCKT&PTNNL bao gồm:

- Ban Lãnh đạo Viện: 01 Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng.

- Các bộ phận chức năng: Bộ phận Hành chính; Bộ phận Đào tạo; và Bộ phận Nghiên cứu Khoa học.

Do chỉ mới thành lập từ năm 2020 và vẫn đang trong quá trình kiện toàn nên hiện tại bộ máy tổ chức nhân sự của Viện chỉ có 04 CBVC, bao gồm 01 Viện trưởng và 03 nhân viên. Trong thời gian tới Viện sẽ được Trường ĐH Kinh tế & QTKD bổ sung thêm nhân sự, trong đó có 01 Phó Viện trưởng. Danh sách cụ thể CBVC tính tới thời điểm 13/03/2024 như sau:

DANH SÁCH CBVC VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Vũ Quỳnh Nam

 Viện trưởng

0967.369.678

quynhnam.tueba.edu.vn

2

PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Nghiên cứu viên

0913.584.685

trantuankt@gmail.com

3

ThS. Bế Hùng Trường

Nghiên cứu viên

0915.213.777   behungtruong@gmail.com

4

ThS. Cù Phúc Thành

Nghiên cứu viên

0392.947.584

phucthanhcu@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN