Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 04/09/2016  481

CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XANH

            - Ban Lãnh đạo Viện.

            - 03 bộ phận:

            1. HC-TC;

            2. Đào tạo & QHQT;

            3. Khoa học Công nghệ.

DANH SÁCH VIỆN NCKT XANH

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Quang Hơp

Viện trưởng

0913033551

nguyenquanghop1979@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quang

P. Trưởng phòng HC-TC

Viện NCKT Xanh

0913584685

nguyenvanquang@tueba.edu.vn

3

Vũ Quỳnh Nam

Nghiên cứu viên

0967369678

quynhnam.tueba.edu.vn

4

Cù Phúc Thành

Nghiên cứu viên

0392947584

phucthanhcu@gmail.com

5

Bế Hùng Trường

Nghiên cứu viên

0915213777

behungtruong@gmail.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN