Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu chung

 02/01/2020  61750

Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 17/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD, ĐHTN. Viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế & QTKD, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Thông tin chung:

- Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực (tên viết tắt tiếng Việt: NCKT&PTNNL)

- Tên tiếng Anh: Institute for Economic Research and Human Resource Development (Viết tắt tiếng Anh: IERHRD)

- Địa chỉ: Phòng 504, 505 tầng 5, Nhà điều hành, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: (84) 02083.647685

- Fax: (84) 02083.647684

- Email: viennckt@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN