Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giới thiệu chung

 02/01/2020  61019

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực (tiền thân là Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh thuộc Đại học Thái Nguyên) được thành lập theo Quyết định số 690/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC do Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh ký ngày 17/8/2020, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Viện có con dấu riêng, tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các thông tin chung về Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực:

- Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển Nguồn nhân lực (tên viết tắt tiếng Việt: NCKT&PTNNL)

- Tên tiếng Anh: Institute for Economic Research and Human resource Development (Viết tắt tiếng Anh: IFERHRD)

- Địa chỉ: Phòng 504, 505 tầng 5, nhà điều hành, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái nguyên

- Cơ quản chủ quản: Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái nguyên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN