Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Liên hệ

 12/09/2016  299

 

Địa chỉ Phòng 504, 505 Nhà hiệu bộ Trường Đại học KT&QTKD - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên

Email: vienncktxanh.tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN