Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

MỞ LỚP “BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CÔNG VỤ; KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2023" TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

 25/08/2023  155

Từ ngày 22/08/2023 đến ngày 24/08/2023, Viện Nghiên cứu Kinh tế & PTNNL, trực thuộc Trường ĐH Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang mở lớp “Bồi dưỡng văn hóa công vụ; kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức” tại tỉnh Tuyên Quang. Đối tượng bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức xã của tỉnh Tuyên Quang. Số học viên gần 200 người.

            Khóa bồi dưỡng về văn hoá công vụ; kỹ năng giao tiếp cho CBCCVC gồm các nội dung chính sau:

            PHẦN 1: BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CÔNG VỤ

            Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về văn hóa công vụ

            Chuyên đề 2: Đạo đức công vụ và phòng, chống tham nhũng; Nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

            PHẦN 2: KỸ NĂNG GIAO TIẾP, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

            Chuyên đề 1: Kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức

            Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ, công chức, viên chức

Tới dự lễ khai giảng, đại diện Sở  Nội vụ tỉnh Tuyên Quang có đ/c Vũ Ngọc Khánh – PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và đ/c Tạ Thanh Dũng – Trưởng phòng CCVC Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; đại diện Viện Nghiên cứu kinh tế & PTNNL có đồng chí Vũ Quỳnh Nam - Phó Viện trưởng phụ trách Viện.

            Một số hình ảnh về khóa bồi dưỡng:

Đ/c Vũ Ngọc Khánh – PGĐ Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khai mạc

Đ/c Vũ Quỳnh Nam, lãnh đạo Viện NCKT & PTNNL phát biểu tại lễ khai mạc

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và Viện NCKT&PTNNL cùng các học viên tại lễ khai giảng khóa bồi dưỡng

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang và các học viên đã đánh giá cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Viện Nghiên cứu Kinh tế & PTNNL.

Nguồn: Viện NCKT&PTNNL


BÀI VIẾT LIÊN QUAN