Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

 03/02/2021  1752

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị

 

               Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ đội ngũ CBVC của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo phù hợp với yêu cầu của Nghị định 101/NĐ-CP ngày 1/9/2017 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/09/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Chỉ thị 28/CT-TTg nhấn mạnh “đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh dự kiến phối hợp với Viện Nghiên cứu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng”.

             1. Đối tượng:

              - Công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Công chức được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: UBND các tỉnh, thành phố, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

               - Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Viên chức được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

              2. Thời gian phát và nộp hồ sơ:               Từ ngày 1/2/2021 đến hết ngày 24/2/2021

              3. Thời gian học:                                        Dự kiến cuối tháng 02 năm 2021

              4. Hình thức đào tạo:                                 Học trực tuyến kết hợp với trên lớp

              5. Kinh phí:                                                  3.200.000đ/1 học viên

              6. Hồ sơ dự tuyển:                                     Đơn xin đi học, CMT photo, 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên),

                                                                                   Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

              Mọi chi tiết xin liên hệ:                               Bế Hùng Trường

                                                                                   Viện Nghiên cứu Kinh tế & Phát triển nguồn nhân lực,

                                                                                   Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN.

              Điện thoại:                                                  0915213777

              Email:                                                          behungtruong@gmail.com

             Mẫu phiếu đăng ký lớp học truy cập tại: http://viennckt-ied.tueba.edu.vn//uploads/2020/PHIẾU HỌC VIÊN - Lãnh đạo cấp phòng-778973041.docx

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                                                 VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PTNNL                                                                                                                                                                             VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                           TS. Nguyễn Quang Hợp


BÀI VIẾT LIÊN QUAN