Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Triển khai tư vấn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 cho huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 01/08/2023  369

Trong khuôn khổ các dự án tư vấn hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/10/2021.

Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực đã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Bảo Thắng triển khai Nội dung số 03. Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN trong Dự án 3. Phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh, của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị.

Từ ngày 22-29/7/2023, tại Nhà văn hóa thôn Ải Nam, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Viện Nghiên cứu Kinh tế & PTNNL thuộc Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã triển khai dự án “Hỗ trợ mô hình khởi nghiệp phát triển sản xuất thiết bị gia công sắt thép, thôn Ải Nam, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai”. Dự án được tiến hành dưới hình thức lớp tập huấn với 4 chuyên đề là: 1) An toàn lao động; 2) Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả; 3) Kỹ thuật hàn cơ bản; 4) Hàn và cắt khí cho 40 thành viên của Tổ hợp tác gia công sắt thép thôn Ải Nam. Với sự tham gia của các giảng viên là những người có chuyên môn sâu và kỹ năng thực tế về vấn đề giảng dạy. Qua đó, đã trang bị cho các thành viên Tổ hợp tác những kiến thức, kỹ năng về sản xuất thiết bị gia công sắt thép, đồng thời truyền tinh thần, cảm hứng khởi nghiệp cho các học viên, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của đồng bào DTTS&MN tại thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng nói riêng, và cho toàn tỉnh Lào Cai nói chung.

Một số hình ảnh của dự án:

Nhà văn hóa thôn Ải Nam, địa điểm tiến hành dự án

Các giảng viên và học viên tham gia dự án

Nguồn: Viện NCKT&PTNNL


BÀI VIẾT LIÊN QUAN