Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ & PTNNL NGHIỆM THU THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI KHCN CẤP TỈNH TẠI LÀO CAI

 01/02/2024  406

Ngày 30/01/2023, tại UBND tỉnh Lào Cai, Viện Nghiên cứu kinh tế & PTNNL đã nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu xây dựng một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên tỉnh Lào Cai”. Thành viên hội đồng, gồm: Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu gồm: Giám đốc Sở và Trưởng phòng QLKH của Sở Khoa học & Công nghệ; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó giám đốc Sở Tài Chính; Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; cùng 03 nhà khoa học phản biện. Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực - Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh. Chủ nhiệm đề tài là TS. Vũ Quỳnh Nam - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế & PTNNL, đồng chủ nhiệm đề tài là TS. Hà Đức Minh - Bí thư huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai và 18 thành viên tham gia đề tài.

Đ/c Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến trong hội nghị

Với mục tiêu xây dựng một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên tỉnh Lào Cai, trên cơ sở phân tích thực trạng và dự báo xu hướng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Lào Cai, từ đó làm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, giúp thanh niên vận dụng các mô hình khởi nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên trên địa bàn.

Thông qua báo cáo kết quả đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nhóm nghiên cứu đã đạt được, ngoài các mục tiêu và nội dung đã triển khai trong thuyết minh được phê duyệt: xây dựng và vận hành thí điểm 02 mô hình khởi nghiệp sáng tạp cho thanh niên tỉnh Lào Cai: Mô hình DLCĐ tại xã Tả Van, thị xã Sa Pa và mô hình trồng mận Tả Van, xã Lùng Thẩn, huyện Si Mai Cai. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí đo lường một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; dự báo xu hướng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Lào Cai; đề xuất được 10 nhóm giải pháp và 6 kiến nghị cho UBND tỉnh trong việc hỗ trợ mô hình khởi nghiệp cho thanh niên. Các sản phẩm vượt trội được đánh giá gồm 3 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; 01 học viên cao học đã bảo vệ và 01 nghiên cứu sinh đang triển khai.

Hội đồng khẳng định, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đề tài đã đóng góp và có ý nghĩa lớn giúp cho thanh niên tỉnh Lào Cai trong việc ứng dụng và nhân rộng mô hình vào quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời, là căn cứ khoa học quan trọng giúp cho tỉnh Lào Cai xây dựng những chủ trương, chính sách thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nguồn: Viện NCKT&PTNNL


BÀI VIẾT LIÊN QUAN